Leta i den här bloggen

måndag 3 augusti 2015

Helsingborgs Konst och Antikmässa 2015

Antikmässan i Helsingborg var inget undantag när det gäller fusk med antikviteter. Efter den minst sagt turbulenta våren, efter den stora skandalen på Antikmässan i Älvsjö, fick vi se ytterligare uppvisning i dåligt omdöme.

Även rena förfalskningar visades upp på denna mässa, vad sägs om 6 st. helt nygjorda gustavianska stolar? Stolarna var inte det enda falsariet i nedanstående monter. Läs juryns anmärkningar!När mässan öppnade fanns fortfarande dessa föremål kvar i montern. Huruvida utställaren av juryn hade blivit ombedd att ta ut dessa föremål eller inte förtäljer inte historien. När jag lämnade mässan kl. 19.30 på vernissagekvällen pratade jag med mässans projektledare Ann-Christin Pettersson, jag var minst sagt upprörd. Hon lovade att åtgärda saken, vilket också ska ha blivit gjort under kvällen. Bra jobbat!


Juryn var densamma som på Antikmässan i Älvsjö. Juryns arbete är att kvalitetssäkra mässan. Regelverket är glasklart. Jag visade nedanstående bild för en jurymedlem och frågade vad han såg. Svaret blev, ett bygge. Man kan ju undra varför inte denna möbel fick bäras ut?

Jag fick ändå intrycket av att juryn vid denna mässa var mer noggrann än vad man var på Älvsjömässan. Men då möbler som denna får stå kvar så finns det lite mer att önska.
Bra var att även montrar som ej stod på kvalitetsavdelningen premierades som jurybedömd.


Då det gäller SKAF (Sveriges Konst - och Antikhandlareförening) och mässan är det ett kapitel för sig. Då inte ens styrelsemedlemmar följer det regelverk som finns är det inte underligt att mässan ser ut som den gör. Frågan är om inte SKAF spelat ut sin roll som ledande antikhandlareförening.

Jag har har saxat ur de utställarregler som mässan har satt upp för den s.k. kvalitetsavdelningen.

På avdelningen utställda föremål ska följande, särskilda, krav gälla:
• Antikviteter (schablonregel 1800-tal och tidigare) Föremålets utseende ska vara representativt för den tid och miljö till vilka det är att hänföra och i vilka det tillverkats. Föremålets utseende och skick ska i möjligaste mån överensstämma med det ursprungliga. Karakteristiska element får ej ha ändrats. Smärre ändringar och kompletteringar får endast ha skett för återställande av ursprungligt skick. Föremålet ska vara av estetiskt, konstnärligt eller kulturhistoriskt intresse. Föremålet ska vara tekniskt och/eller konsthantverksmässigt av hög kvalitet i sin art.

Nedanstående regelverk gäller alla utställare, även de som inte står på kvalitetsavdelningen.Allmänna utställarregler 
• Utställare är ansvariga för alla föremål i sin monter och att de uppgifter som lämnas till arrangörer och köpare om dessa är riktiga. 
• Utställarna förbinder sig att göra intresseväckande montrar, gärna i form av en miljö. 
• Inga nytillverkningar, ej heller av ”antikt” material, får förekomma.
• Antika möbler som helt eller delvis byggts om eller helt eller delvis nytillverkats av äldre material, patinerats och utges att vara från ”tiden” får ej förekomma. 
• Föremål som förändrats/byggts om till annan funktion får ej förekomma. 
• Insidor, baksidor, sarger och dyl. på föremål får ej vara nymålade. 
• Delar på föremål som förändrats/bytts ut ska redovisas väl synligt. 
• Utställaren ska tydligt och väl synligt för mässbesökaren ange eventuella reparationer, bättringar av originalskick, föremålets ålder samt pris. 
• Alla utställda föremål ska vara autentiska och i acceptabelt skick. 
• Utställda föremål ska vara till försäljning.


Ett barock slagbord som målats om i en för våran tid populär modefärg, har inget på en kvalitetsavdelning att göra och borde absolut inte visas i en SKAF monter på en av landets största antikmässor. Barockbord var aldrig någonsin målad i denna kulör.
När man som här står på mässans bästa plats, det första som besökarna ser och, presenterar ett kulturföremål i detta skick värnar man inte det kulturarv vi har att förvalta. Man visar allmänheten att det är helt okey att förstöra en antikvitet.
Inte heller en prislapp eller skriftlig redovisning av vad som hänt med föremålen kunde man se i denna monter.

Ovanstående barockbord även det i en SKAF monter hade juryn synpunkter på, man tyckte inte att detta bord höll den kvalitet som man kunde förvänta sig. Slipat och nymålat!
Bordet flyttades från montern några meter, men stod kvar i mässhallen vid öppnandet för att senare under mässan åter ta plats i montern.
Kan inte säga annat än att det enligt min mening råder brist på omdöme i SKAF:s styrelse.

Då det gäller de omtalade POTTSKÅPEN fick vi av Erik Edelstam veta att dessa skulle besiktas inom ett par veckor. Nu skulle saken vara ur världen. Han berättade att ett pottskåp befann sig på Strandvägen och det andra var utomlands.
Vem sjutton betalar dyrt för ett par för att sedan sära på det?
Av flera oberoende källor fick vi veta att ytterligare en förfalskning (en förbättring) var på gång, vilket kan förklara att det ena skåpet är ute och reser. Frankrike var enligt utsago destinationen.

Det behövs helt klart en etisk diskussion inom antikbranschen.

Läs även gärna här blogginlägget om Helsingborgsmässan där vi är lite mer positiva.
http://sanktolofs.blogspot.se/2015/07/antikmassa-helsingborg-2015.html

Jag avslutar med ett EVENEMANGSTIPS så här i sommarvärmen.

ANTIK & SAMLARMÄSSA i RANSÄTER 8-9 Aug.
Plats: Ransäters Hembygdsgård
För den som vill besöka mässan tidigt så har man s.k "Floor-Right" på fredag, nästan alla utställare är då på plats.
Det är Ransäters Hembygdsförening som står för arrangemanget.
Med 330 bokade säljplatser är denna samlarmässa en av de största i sitt slag.