Leta i den här bloggen

lördag 13 juni 2015

SKAF och Pottskåpen del 2


OBS! uppdaterad version.

BREAKING NEWS......
Första avhoppet från SKAF är ett faktum!
Efter att ha hört rykten om att Epok Antik skulle ha lämnat SKAF ( Sveriges Konst och Antikhandlareförening) med anledning av föreningens hantering av den s.k pottskåpsaffären. Kontaktade jag EPOK Antik för att höra deras version och fick följande mail till svar.
Jag återger mailet i sin helhet.

 Vissa mediastrateger rekommenderar att man skall bemöta all kritik med TySTNAD för att låta saken ebba ut och bli bortglömd .

Efter vårt brev till SKAF s medlemmar har även vi mötts av strategin TYSTNAD. 

Redan i februari direkt när St Olof och Aftonbladet publicerade sina 
artiklar om "pottskåpsaffären" så tog vi kontakt med det som kändes naturligt dvs vår styrelse i SKAF. 
Ingen i styrelsen besvarade konkret vår fråga i vårt mail om det låg någon sanning i artiklarna vilket innebar att vi ringde några för att ytterligare höra deras kommentarer. Inga kommentarer.
Vi ringde även upp Rickard Thunér som redan då berättade sin osannolika historia som han sedan upprepat som ett mantra och sedan bad oss att absolut inte prata vidare om . Det tredje skåpet som exporterats till USA med Napoleons medverkan både vid inköp och renovering.

- Jag har pratat med flera mediastrateger i denna fråga redan och de rekommenderar mig att inte kommentera saken alls.  Då kommer saken att dö ut. Det brukar fungera. 

På vår fråga om det verkligen inte låg någon sanning bakom anklagelserna om bedrägeri i artiklarna och att det kanske vore  bättre att erkänna om så var fallet så sade Rickard :

- Det där är bara en avundsjuk kärring som inte har något annat att bry sig om. Jag som är så stor, tror du att jag riskerar min ställning genom att vara oärlig ?  Det är kärringsnack. Och jag förbjuder dig att prata med henne. Hon skall tystas ned. Låt det bara gå några veckor så är allt glömt. Ingen kommer att minnas hennes blogg. Och Aftonbladet - Vem läser det ? 

- Jag har minsann redan idag pratat med både Pernilla och Ann och båda stödjer mig. De tror inte på en sådan avundsjuk och uppdiktad historia. Vem bryr sig om en gammal feministiskt kärring -bloggare ? Kanske några rödstrumpor men inte mina kunder. De skiter i detta. De tror på mig. Jag skulle inte riskera mitt goda rykte genom att sälja en förfalskad möbel. Det är jag för stor för. Vad tror ni om mig ? 

På vår fråga vem som har köpt pottskåpen så sade Rickard att han hade pratat med kunden och kunden var nöjd. Han hade sagt till Rickard:
- kring rktigt stora hingstar så dammar det alltid...... Det är naturligt.  Bry dig inte om denna kritik jag är ju nöjd. 

På vår fråga om han möjligen hade blivit lurad av kollegan Napoleon så sade Rickard: 
- Napoleon håller ju på med antikviteter bara för att han tycker det är roligt. Han är så rik och har så många fastigheter och stora tillgångar - han är bland dom största i Ljungby- så han skulle aldrig behöva lura mig. Han litar jag på till 100%. Ärligare personer finns inte och de har aldrig någonsin förfalskat varken möbler eller konstverk. Nej nu är ni ute och cyklar.......

Nedan följer vårt brev måndagen den 8 juni till alla medlemmar i Skaf. Ingen ( 0) personer har hört av sig från styrelsen. Några medlemmar har dock ringt eller mailat och stött vår kamp mot icke- transparens och nedtystande av kritik mot " fel företag" .
Till alla medlemmar i Skaf, 

Efter moget övervägande begär vi att vårt medlemskap i Sveriges Konst och Antikhandlareförening nu skall upphöra.  Anledningen till vårt beslut om utträde baseras på hanteringen av den sk pottskåpsaffären och att dess upphovsman har fått fortsatt förtroende i styrelse trots sitt tvivelaktiga agerande. 

Om ett juridiskt brott begås måste det naturligtvis få följder i form av sanktioner !

I denna affär beskrevs objekten på Grand och Antikmässan som "ett par unika pottskåp i högklassig rokoko tillverkade omkring år 1760". 

Så är dock inte fallet. Det nyare pottskåpet har patinerats och omändrats kraftigt för att skapa ett "genuint par pottskåp " och för att ge ett kraftigt ökat marknadsvärde.

Se de båda pottskåpen på http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20371084.ab . 

Detta bedrägeri är ett svek både mot existerande och presumtiva kunder och mot föreningens etiska norm och därmed även mot alla föreningens övriga medlemmar som eftersträvar att följa denna norm. Mediedrevet drabbar hela föreningen. 

Istället för att försöka tysta ned affären skulle vederbörande omgående ha bevisat sin oskuld genom att visa upp de två skåpen för validering inför minst ett par objektiva experter. Då hade affären sedan länge varit över. Men skåpen har inte examinerats och affären fortgår.

Ingen är felfri, men gör man fel så bör man vara beredd att antingen be alla inblandade om ursäkt eller att ta konsekvenserna av sitt felaktiga agerande. 

Vi har tidigare både varit glada och mycket tacksamma över vårt medlemskap i föreningen men väljer nu på grund av ovanstående skäl att lämna föreningen vilket känns mycket tråkigt. 

Med vänliga hälsningar

Epok Antik
Sonia Nilsson
Karl Möller


Med vänliga hälsningar
Karl J Möller

Promis AB
Storgatan 54
903 26 UMEÅ
+46 (0)76 77 49 212
Sonia Nilsson SVT:s expert i Antikrundan väderar en allmogeskänk.


Min notering:
Man kan ju undra vad medlemmarna i Sveriges Konst-och Antikhandlareförening säger om styrelsens agerande att till varje pris skydda Thunér och Napoleon Antik?
Och vad säger SVT om Thunérs medverkan i Antikrundan? Håller verkligen Pernilla och Ann en fuskare om ryggen? Har Antikrundan blivit en förening för inbördes beundran?
Forsättning följer i denna allt mer infekterade fråga......
Jäg länkar  till Epok Antik.s webbsida

På Barnebys och Pontus Silferstolpes bloggsida finns kommentarer som berör pottskåpsaffären. Som av en tillfällighet verkar det som om funktionen för senaste kommenterade blogginlägg inte fungerar för nedanstående länkar.
Sanning eller konsekvens del 1
Sanning eller konsekvens del II

Senaste Nytt från Antikrundan!
Fick för en liten stund sedan följande meddelande av Pernilla Månsson producent för Antikrundan.
citerar;

"Hej, vi har följt vad som stått i media och pratat med både experten i fråga och andra
experter. Vi har fullt förtroende för honom som expert i Antikrundan.
Med vänlig hälsning Pernilla Månsson Colt, producent Antikrundan" Min notering. Är det möjligen SKAF:s styrelse som har konsulterats som experter? Och vad anser Pernilla Månsson Colt själv om en person som säljer förfalskade antikviteter?

Senaste Nytt från SKAF!
Fick nyss detta medlemsbrev från en medlem i SKAF. För att understryka nedanstående skrivelse beslutade årsmötet att återvälja Richard Thunér som styreledamot!
Läs och begrunda.

Medlemsbrev maj 2015


Hej alla,


I förra veckan hade föreningen årsmöte i Vaxholm. Claes och Sanna Moser var värdar och visade runt i sitt vackra hem Villa Akleja innan vi åt en trevlig middag på närbelägna Tornvillan. Innan dess hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett stort tack till Claes och Sanna för ett välordnat och trevligt möte!

Jag bifogar kopior på Årsredovisningarna för serviceaktiebolaget och föreningen. Protokoll från mötet kommer så småningom. Till ny styrelseledamot har valts Charlotte Strömstedt som efter flera år som suppleant nu blir ordinarie ledamot. Jag vill hälsa Charlotte välkommen i styrelsen ”på riktigt” samtidigt som jag vill tacka hennes företrädare Arthur Aminoff för en god insats under flera år!

Jag vill också passa på att hälsa Anders Hoffman välkommen som ny medlem i föreningen! Anders valdes formellt in på vårt senaste styrelsemöte i april.

På styrelsens uppdrag vill jag kommentera historien om Thunérs pottskåp. Det är alltid en känslig sak att hantera när det kommer kritik mot enskilda individer vare sig det nu dyker upp i föreningen eller i andra sammanhang. Jag har pratat med Rickard och vi är överens om att jag ska ta upp detta i medlemsbrevet.

Styrelsen har hört Rickard ett flertal gånger och även Carl-Olof (Napoleon) eftersom Rickard har köpt skåpen renoverade och målade av honom. Båda gör gällande att man har parat ihop ett skåp som såldes på Auktionsverket under 2013 med ett skåp från Napoleons lager. Det framhålls även att skåpen är relativt kraftigt restaurerade. Det resterande, senare, skåpet har sålts till USA. Styrelsen har tagit del av dokumentation kring denna försäljning.

Rickard visade skåpen på Antikmässan i Älvsjö i februari och ingen erinran gjordes av juryn. I efterhand har framkommit att juryn hade tänkt sig en diskussion med Thunérs om skåpen utifrån hur mycket de var restaurerade. Detta samtal blev inte av vilket i första hand kan lastas juryn medlemmar.

Pottskåpen såldes på mässan till en köpare boende i Stockholm och styrelsen är informerad om vem denna köpare är. Köparen är vidtalad och införstådd med den uppkomna situationen men vill inte reklamera sitt köp. Rickard har erbjudit kunden att, om denne känner sig obekväm inför detta, återköpa skåpen för samma belopp som denne har betalat. Kunden har sagt sig vara nöjd med affären och vill behålla skåpen.

Samtidigt finns det kritik från en tredje part som hävdar att ett av skåpen är en senare kopia. Det finns bilder på nätet som visar skåpen från Auktionsverket och från Thunérs monter från Antikmässan. Jag har fått titta på samma bilder, på skåpens baksidor, i en mer högupplöst version. Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp men fotografierna är enligt min mening, inte tillräckligt bra för att man endast utifrån dessa kan bilda sig uppfattning.

Föreningens syfte är att verka för en sund, seriös och konkurrensneutral marknad för konst och antikviteter. Som ett led i detta och för att skapa en trygghet för kunden att handla med våra medlemmar innebär ett medlemskap också en skyldighet att rätta sig efter föreningens mening i samband med eventuella tvister mellan den enskilde medlemmen och dess kunder.

Vi står nu i en situation där det inte är frågan om ett reklamationsärende och kunden inte är missnöjd med sitt köp utan kritiken kommer från annat håll. Att då agera mot Thunérs eller Napoleon, utifrån den informationen vi hittills har tagit del av och med hänsyn tagen till pottskåpens nya ägare skulle vara direkt felaktigt.

Samtidigt är det självklart att en sådan här affär, oavsett rätt eller fel, får konsekvenser för det inblandade. Det skadar de direkt inblandades rykte i synnerhet men också givetvis föreningens och våra övriga medlemmars rykte.

Jag och styrelsen i övrigt har haft ett flertal allvarliga samtal med de inblandade om detta och vikten av att agera seriöst och i enlighet med föreningens etiska regler.

Föreningen kommer att införa tydligare krav dokumentation av alla varor som våra medlemmar ställer ut på mässor. Dokumentationen ska, förutom uppgifter om ursprung, innehålla information om eventuella restaureringar och kompletteringar.

En ökad, öppen, information om föremålen stärker handlarnas och föreningens trovärdighet samtidigt som det underlättar för både kunder och jury. I gengäld kommer vi att ställa större krav på juryarbetet, både vad det gäller noggrannhet och uppföljning.

Jag kommer att ha ett möte med Antikmässans ledning, FAK och Johan Ekström som är juryansvarig den 8 juni för att diskutera hur detta bäst kan genomföras i praktiken. Min önskan är att vi ska ha riktlinjer om detta redan till Helsingborgsmässan i juli.

Med tanke på den uppkomna händelsen med pottskåpen kommer styrelsen särskild se till att dessa ny krav speciellt efterlevs av de inblandade medlemmarna.

Till sist vill jag tacka för förtroendet att återväljas som ordförande i föreningen men vill samtidigt säga att jag ser detta som mitt sista år på den posten. Jag har suttit i styrelsen sedan 2005 och varit ordförande sedan 2008, tiden går och det är dags för nya krafter att ta över i samband med nästa årsmöte.


Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Erik

Nu ska det bringas klarhet i pottskåpsaffären säger Richard Thunér till Aftonbladet
Länk till Aftonbladets Artikel


Antikmonologen skriver också om pottskåpsaffären
Länk till Antikmonologen

37 kommentarer:

 1. Bra jobbat och sånt ska fram i ljuset för ingen tjänar något på bluff och båg och i andra hand så säljs sedan dessa vidare till ovetande kunder som får sig en chock vid nästa värdering.....sunt förnuft och ärlighet borde råda.

  SvaraRadera
 2. Starkt av Epok att gå ur SKAF! Se till att brevet i sin helhet når SVT, Antikrundan, Antik & Auktion, Aftonbladet och alla andra rikstäckande tidningar!
  Thunérs uttalanden är rent förskräckliga.
  Anders L

  SvaraRadera
 3. Applåder till Epok Antik som gör detta. Ska bli intressant att höra hur Rickard ska försvara sig den här gången. Hoppas detta kommer ut i media.

  SvaraRadera
 4. Ikaros landar på Östgötaslätten...

  SvaraRadera
 5. Även Älvsjömässan dras in i denna härva.

  SvaraRadera
 6. Apropå hingsten Thunér:

  När dåren inte lyckas bleka elfenben, försöker han svärta ebenholts.

  Gammalt ordspråk

  SvaraRadera
 7. Ja nu sker det som många väntat på, dom seriösa börjar kliva av.
  Nu återstår bara att se vilka fler som ställer sej bakom dom ärliga seriösa .
  Heder till Epok Antik som visar vägen, med ett bildat tänk.
  Stor skamm vilar över Thuner Antik och Napoleon Antik usch vilken falskhet.
  Om inte SVT entledigar Rikard Thuner nu är nog deras omdöme nollställt.
  Och övrig styrelse hur känns det att stå med byxorna nere för gott ?
  Och Thuner - jag litar på Napoleon till 100% tror du på dej själv ?
  Skäms skäms till dessa två svarta får, som håller på att förstöra en hel bransch som
  Älskas av så många antikvänner.

  SvaraRadera
 8. Det var nog spiken i kistan för thunér och med hans inställning i frågan så är det för det bästa och ett måste för fortsatt överlevnad för antikviteter. Att Napoleon har ett finger med i spelet är ingen sensation för dom som känner till denna bransch, och jag tror att SKAF har gjort sitt med denna styrelse som är lika ansvarig för denna affär som dom två fuskande kumpaner. Jag hoppas verkligen att vi slipper se en viss person i antikrundan till hösten för allt annat vore ett helgerån mot licensbetalarna...och tänk om inte dessa modiga och kulturkämpande personer bakom denna blogg och många andra med inte fanns då skulle inte dessa affärer komma upp till ytan.

  SvaraRadera
 9. Thuner MÅSTE bort!

  SvaraRadera
 10. En kärring med krut i! En riktig, redig, krutgumma. All heder åt er!
  Heja Sonia och Karl som vågar ta ställning och agera.

  Och hingst - tillåt mig hånflina!

  SvaraRadera
 11. Hingsten har två möjligheter:
  1 - Göra en pudel och beklaga att det blev fel
  2 Ta fram skåpen.

  Väljer han inte något av dessa alternativ får han återvända till slätten och kränga gamla traktorer. Där brukar det gå att lura folk.

  SvaraRadera
 12. Kan bara instämma i ovanstående läsares kommentarer, nu gör det bra, det är synnerligen obekvämt att dra fram sanningen så här, men det är bara att stå på er, sanningen kommer att segra till slut, och lämnar förhoppningsvis en bättre och mer seriös förening kvar!

  SvaraRadera
 13. Instämmer helt! All heder åt Epok Antik som gått den rätta vägen. Hoppas fler vågar bryta tystnaden!

  SvaraRadera
 14. Antikrundan får väl visa mera av Ann i fortsättningen. Hon brukar ju nästan inte alls vara synlig. / Håkan C

  SvaraRadera
 15. All heder åt er och Epok Antik, hoppas fler inser att tystnad inte är rätta vägen att gå. Bedrövligt är även den sexistiska och ytterst arroganta attityden som kommer fram.
  Varmaste hälsningar från Eva Solid

  SvaraRadera
 16. Jag tror unge herr Thunérs massmediastrateg får söka sig ett nytt jobb.
  TYSTNAD?

  SvaraRadera
 17. Ja man kan bara konstatera att Antikrundans tidigare status håller på
  Att rämna ordentligt, okunskap i kombination med dåligt omdöme kommer
  Med största säkerhet sätta punkt för detta tidigare så populära program.
  Tråkigt att två pottskåp och ett gäng stolta giriga människor skall förstöra så
  Mycket för så många andra schysta människor. Måtte någon klok person försöka
  Prata med dom ansvariga på produktionen (SVT) innan det är för sent.
  Den här historien kommer tids nog att nå den breda allmänheten tillslut garanterat.
  Det håller inte att ena dan vara expert på tv och nästa dag lura folk på antikmässor
  Det fattar väl vem som helst.

  SvaraRadera
 18. Läste den inkopierade texten från medlemsbrevet nu: "Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp men fotografierna är enligt min mening, inte tillräckligt bra för att man endast utifrån dessa kan bilda sig uppfattning."
  Eh, va? Hur kan man undgå att se att det är samma skåp?

  SvaraRadera
 19. Hur svårt kan det vara att få fram info/foton osv på "det tredje" nyare skåpet från köparen i Usa? Visa upp alla tre skåpen tillsammans så är ju allt klarlagt!
  Heja er som vågar agera!

  SvaraRadera
 20. Erik Edelstam säger:
  - Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp.
  och
  - Jag och styrelsen i övrigt har haft ett flertal allvarliga samtal med de inblandade om detta och vikten av att agera seriöst och i enlighet med föreningens etiska regler.

  Dessa uttalanden kan bara tolkas som att något är rejält galet. Man behöver inte vara jurist för att förstå detta!

  Vet också via en jurymedlem att Thunér blev ombedd att ta bort skåpen efter att juryn varit i hans monter - men inte gjorde det!

  Faktiskt jurist

  SvaraRadera
 21. Vad SKAFS styrelse ägnar sig åt beskrivs i brottsbalken 17kap §11 ´´skyddande
  av brottsling´´...

  SvaraRadera
 22. På tal om expertis så skriver Pontus S i sin blogg att han inte har kunskap nog att avgöra om det är samma skåp vad har han för jobb !!
  Tummen upp för epok som sätter ned foten
  För övrigt anser jag fortfarande att T ska deporteras till sibirien
  Graninge antik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu tycker jag att du är orättvis mot Pontus som dessutom i första hand är konstexpert. Han belyser bara denna historia "utifrån" så objektivt det går
   utan att själv göra några värderingar. Den objektiva informationen var givande och den kan Pontus ha all heder för.

   Radera
  2. Orättvis?
   Såsom herr S själv beskriver sina färdigheter i sin CV på Talarforums hemsida så borde han nog kunna skilja på ett annat. Hoppas man . . . .
   Läs själv:

   Pontus Silfverstolpe
   Antikdeckare på spaning efter historia och framtid

   Pontus Silfverstolpe är grundare till Barnebys, antikexpert, tidigare chef för Lilla Bukowskis, 1:e intendent på Åmells konsthandel samt programledare för TV4:s Antikdeckarna.

   Begrunda speciellt ordet ANTIKEXPERT.

   Anders L

   Radera
 23. Ska bli riktigt intressant nu när den store carl-olof och hingsten thunér emigrerar till det stoora landet i väst för att leta upp ett tredje osynligt skåp, för nu har thunér lovat i Aftonbladet att det ska bli ordning på slottet, lycka till grabbarna grus för det kommer ni att behöva.

  SvaraRadera
 24. Det som är intressant här är att styrelsen enligt Eriks brev vet vem som har köpt skåpen. Det borde inte vara speciellt svårt att få till en inspektion av de sålda skåpen oavsett om köparen är nöjd eller inte. Och sen ska väl saken vara klar åt ena eller andra hållet. Så det tredje skåpet kan man kanske strunta i.

  SvaraRadera
 25. Flitens lampa lyser nog i Ljungby under midsommarhelgen. Nu måste det fejas och fixas . . . . Igen!

  SvaraRadera
 26. Nu skall man inte vara sån . . . . .
  Men, vän av ordning ångrar att jag inte sparat skärmdumpar av T:s sortiment - både "till salu" och "sålt".
  Det har försvunnit en hel del sista dagarna - under båda rubrikerna.
  Har inte skett tidigare lika frekvent vilket föranleder viss undran. Bl a ett svart rokokoskrivbord till salu - som om det vore sålt kanske skulle hamnat under just sålt.
  Varför denna uttunning av varor?

  SvaraRadera
 27. Pontus Silfverstolpe var tydligen inte på SKAFs möte - i alla fall inte enligt hans senaste blogginlägg:

  "Till signatur Sepp Blatter som med en hotfull ton uppger att han besitter information om SKAF:s årsmöte och konversationer som ägt rum kan jag med 100% ärlighet säga att detta inte var en fråga som diskuterades på mötet"

  Han kanske var på ett annat möte . . . .

  Anders L

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han var nog på mötet. Pottskåpsaffären som är föreningens största skandal någonsin var aldrig föremål för någon diskussion på årsmötet, vilket är anmärkningvärt.
   Det signaturen Sepp Blatter åsyftar är vad jag förstår en konversation som ägt rum strax innan årsmötet, men på samma dag och plats som
   årsmötet.

   Radera
 28. Detta är ofattbart! Hur kan så många respekterade antikhandlare m.fl. riskera sina goda namn och sin heder genom att stödja två av branchens mest notoriska förfalskare och antikvitetsbyggare, känt av alla i hela branschen.
  Nymålade lackskåp, avsågade bokskåp, avsågade speglar, fragment av Hårlemanspegel som blir till orörd Hårlemanspegel osv... Var är haken? / L.B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med om att det är helt ofattbart. En annan sak som jag tycker är anmärkningsvärd är Pernilla Månsson Colt så klart tar ställning för en av Antikrundans experter mot en annan av Antikrundans experter. Då hon påstår att hon har fullt förtroende för Thunér säger hon indirekt att Sonia Nilsson ljuger. För det kan väl inte vara så att det är helt o.k att Antikrundans experter bjuder ut kopior under förespegling att det är äkta vara?
   I mina ögon är det solklart vem det är som ljuger eller inte har bedömt föremålet på rätt sätt. Sonia är expert på målade antika möbler, det är inte Thunér.
   Vad kan det månne vara som gör att Pernilla så tydligt tar Thunérs parti?

   Radera
 29. Drev lockar fram det sämsta hos vissa personer. En nyanserad dialog är att föredra, annars kommer sanningen aldrig fram. Historien är för dock för bra för att tillåtas falla i glömska. Några konstaterande: Sonia Nilsson tillika expert i Antikrundan väljer att lämna SKAF pga av att styrelsen sticker huvudet i sanden. Erik Edelstam ordförande i SKAF säger sig ha haft flera allvarliga samtal med berörda, men lägger skulden på expertjuryn som inte dömde ut skåpen under mässan. Om juryn dömt ut skåpen, varför fick Thunér då priset för bästa monter? Vad Pernilla Månsson Colt tycker, är ovidkommande i sammanhanget. Thunérs kommentarer om bloggarens är heller inte speciellt intressant, inte heller om hur mycket pengar Napoleon Inredningar har. Vart det tredje skåpet befinner sig spelar heller ingen roll. Det enda som kan lösa upp knuten och att samtliga berörda kan behålla sin trovärdighet är att öppet visa de två pottskåpen offentligt. Låt Sonia Nilsson, Richard Thunér, Johan Ekström, Erik Edelstam och du Pontus göra egna bedömningar och redovisa på SKAFs hemsida. Om inte så sker är tyvärr Thunérs och SKAFs trovärdighet skadad för överskådlig tid. Tack för ordet!
  Niclas

  SvaraRadera
 30. Efter att ha analyserat RT:s svar i bl a Aftonbladet kan man förmoda att han just nu håller på med s.k. "damage control" - ungefär som när en generaldirektör såt ut halva sveriges naturtillgångar till Tyskland eller att en politiker står med ena benet i i en dragharmonika.
  Man hoppas att blåser över - alternativt att det händer något ännu värre . . . .

  RT:s fyra (4) hopp är:
  i/ att sommaren läker alla sår- dvs att debaclet glöms bort.
  ii/ att det hos en annan SKAF-medlem dyker upp en tvärfalsk Zorn, Strindberg eller Hill.
  iii/ att ST Olof, alla andra bloggare och antikintresserade gör "en pudel".
  iiii/ att himlen ramlar ner i våra huvuden.

  Inget av ovanstående kommer att hända!

  Pyramidalt korkat att inte inse att historien inte kommer att dö ut förrän sanningen kommer fram.

  "En lögnare tror man inte, inte ens när han talar sanning"

  Marcus Tullius Cicero

  SvaraRadera
 31. Till Pernilla Månsson Colt, Antikrundans producent

  Ingen tyckte Ben Johnson sprang dåligt - han fuskade.

  SvaraRadera
 32. Ja, du Richard. Det går snabbt att rasera sitt förtroende. Oavsett vad som är sant eller inte så visar ditt agerande att du inte har rent mjöl i påsen. Har du inte fått lära dig någonting? Jag skriver direkt till dig i denna blogg då du säkert följer vad som skrivs och frenetiskt försöker parera dina dåliga drag, med till synes ännu sämre. Du, likt politikerna har ännu ej fattat att allt du vräker ur dig och eller gör på nätet oavsett var, kan följas av alla intresserade. När det vankas blod blir följarna flera och man måste säga att du själv bjudit in dem till slakten. Du kan säkert en del om ett och annat, men behöver kliva ned från dina höga hästar och nudda jorden igen. Din framtid i branschen blir allt mer osannolik. Tror du att folk glömmer så kommer du att få erfara att du även på den punkten har fel. Tystnadens taktik fungerar inte i ett modernt mediesamhälle och vi kommer alla att hjälpas åt att hålla liv i detta intill att en trovärdig sanning infinner sig eller att du går under. Så tyvärr, gör om och gör rätt, samt inse att du på intet sätt är för mer än oss andra. Utan kunder kommer du att upphöra att existera.

  SvaraRadera