Leta i den här bloggen

måndag 22 juni 2015

Nästa kapitel i PottskåpsaffärenOrmens väg på Hälleberget...

Så var det dags för nästa kapitel i den s.k. Thunérska pottskåpsaffären. Först en liten resumé.
Följande har hänt:
En högt positionerad medlem av SKAF, (Sveriges konst och Antikhandlareförening) ingen mindre än Richard Thunér, försöker att på Antikmässan i Älvsjö prångla ut ett par, vad han påstår, unika pottskåp från omkring 1760.
Dessa vedervärdiga styggelser till "antikviteter" står på mässans bästa plats. Slipade, putsade, målade, patinerade, så hårt renoverade att de absolut inte har på en antikmässa att göra överhuvudtaget. Pottskåpen är så misshandlade att den samlade expertisen inte ens kan enas om de är gamla eller nybyggda!
En under åratal försvagad jury försöker förpassa möblemanget till mässans sopförråd men misslyckas med detta p.g.a handlarens inflytande och höga position i antikvärlden. Ingen skugga skall falla över juryn, de hade helt enkelt inte den auktoritet som behövdes.
Till yttermera visso visade det sig vid en närmare granskning, att pottskåpen var samma skåp som sålts av Stockholms Auktionsverk ett par år tidigare. Vi tyckte att pottskåpen såg bekanta ut.
Stockholms Auktionsverk katalogiserade skåpen som ett skåp i rokoko från 1700-talet och ett skåp som en senare kopia i rokokostil. Denna katalogisering är det ingen som har haft några synpunkter på. Pottskåpen uppnådde ett pris av 14.500:- Skr, vilket alltså är vad både samlare och expertis värderade skåpen till. Pottorna skall enligt Thunér ha sålts på antikmässan, enligt uppgift var prislappen på 250.000:- Skr. Hemlig köpare bosatt på Strandvägen.

Tvivel på pottskåpens äkthet tas upp i denna blogg + i en artikel i Aftonbladet.

Thunérs förklaring.
-Det finns ett 3:e pottskåp. I original.  Kopian är såld till hemlig adress i USA.

Enkelt tycker de allra flesta, vi tar och tittar lite närmare på pottskåpen, kanske det är originalet som av misstag har skickats till USA och köparen i Sverige som har fått kopian?

Thunér vägrar att visa upp skåpen med motiveringen: Köparen är nöjd och har inte inlämnat någon reklamation.

SKAF håller årsmöte. Föreningens viktigaste fråga sedan föreningen bildades tas inte upp på årsmötet! Man vill inte störa den gemytliga stämningen hemma hos Claes Moser med en så trivial fråga. Istället återväljer man Thunér ytterligare en mandatperiod. Årsmötet läggs för säkerhets skull på en Onsdag kväll, så slipper man eventuella besök av föreningens "lantisar", läs Epok m.fl.

Ordförande Erik Edelstams uppdrag från styrelsen, med Herr Thunérs tillåtelse, blir att till SKAF:s medlemmar skicka detta meddelande:

Hej alla,
I förra veckan hade föreningen årsmöte i Vaxholm. Claes och Sanna Moser var värdar och visade runt i sitt vackra hem Villa Akleja innan vi åt en trevlig middag på närbelägna Tornvillan. Innan dess hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett stort tack till Claes och Sanna för ett välordnat och trevligt möte!

Jag bifogar kopior på Årsredovisningarna för serviceaktiebolaget och föreningen. Protokoll från mötet kommer så småningom. Till ny styrelseledamot har valts Charlotte Strömstedt som efter flera år som suppleant nu blir ordinarie ledamot. Jag vill hälsa Charlotte välkommen i styrelsen ”på riktigt” samtidigt som jag vill tacka hennes företrädare Arthur Aminoff för en god insats under flera år!

Jag vill också passa på att hälsa Anders Hoffman välkommen som ny medlem i föreningen! Anders valdes formellt in på vårt senaste styrelsemöte i april.

På styrelsens uppdrag vill jag kommentera historien om Thunérs pottskåp. Det är alltid en känslig sak att hantera när det kommer kritik mot enskilda individer vare sig det nu dyker upp i föreningen eller i andra sammanhang. Jag har pratat med Rickard och vi är överens om att jag ska ta upp detta i medlemsbrevet.

Styrelsen har hört Rickard ett flertal gånger och även Carl-Olof (Napoleon) eftersom Rickard har köpt skåpen renoverade och målade av honom. Båda gör gällande att man har parat ihop ett skåp som såldes på Auktionsverket under 2013 med ett skåp från Napoleons lager. Det framhålls även att skåpen är relativt kraftigt restaurerade. Det resterande, senare, skåpet har sålts till USA. Styrelsen har tagit del av dokumentation kring denna försäljning.

Rickard visade skåpen på Antikmässan i Älvsjö i februari och ingen erinran gjordes av juryn. I efterhand har framkommit att juryn hade tänkt sig en diskussion med Thunérs om skåpen utifrån hur mycket de var restaurerade. Detta samtal blev inte av vilket i första hand kan lastas juryn medlemmar.

Pottskåpen såldes på mässan till en köpare boende i Stockholm och styrelsen är informerad om vem denna köpare är. Köparen är vidtalad och införstådd med den uppkomna situationen men vill inte reklamera sitt köp. Rickard har erbjudit kunden att, om denne känner sig obekväm inför detta, återköpa skåpen för samma belopp som denne har betalat. Kunden har sagt sig vara nöjd med affären och vill behålla skåpen.

Samtidigt finns det kritik från en tredje part som hävdar att ett av skåpen är en senare kopia. Det finns bilder på nätet som visar skåpen från Auktionsverket och från Thunérs monter från Antikmässan. Jag har fått titta på samma bilder, på skåpens baksidor, i en mer högupplöst version. Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp men fotografierna är enligt min mening, inte tillräckligt bra för att man endast utifrån dessa kan bilda sig uppfattning.

Föreningens syfte är att verka för en sund, seriös och konkurrensneutral marknad för konst och antikviteter. Som ett led i detta och för att skapa en trygghet för kunden att handla med våra medlemmar innebär ett medlemskap också en skyldighet att rätta sig efter föreningens mening i samband med eventuella tvister mellan den enskilde medlemmen och dess kunder.

Vi står nu i en situation där det inte är frågan om ett reklamationsärende och kunden inte är missnöjd med sitt köp utan kritiken kommer från annat håll. Att då agera mot Thunérs eller Napoleon, utifrån den informationen vi hittills har tagit del av och med hänsyn tagen till pottskåpens nya ägare skulle vara direkt felaktigt.

Samtidigt är det självklart att en sådan här affär, oavsett rätt eller fel, får konsekvenser för det inblandade. Det skadar de direkt inblandades rykte i synnerhet men också givetvis föreningens och våra övriga medlemmars rykte.

Jag och styrelsen i övrigt har haft ett flertal allvarliga samtal med de inblandade om detta och vikten av att agera seriöst och i enlighet med föreningens etiska regler.

Föreningen kommer att införa tydligare krav dokumentation av alla varor som våra medlemmar ställer ut på mässor. Dokumentationen ska, förutom uppgifter om ursprung, innehålla information om eventuella restaureringar och kompletteringar.

En ökad, öppen, information om föremålen stärker handlarnas och föreningens trovärdighet samtidigt som det underlättar för både kunder och jury. I gengäld kommer vi att ställa större krav på juryarbetet, både vad det gäller noggrannhet och uppföljning.

Jag kommer att ha ett möte med Antikmässans ledning, FAK och Johan Ekström som är juryansvarig den 8 juni för att diskutera hur detta bäst kan genomföras i praktiken. Min önskan är att vi ska ha riktlinjer om detta redan till Helsingborgsmässan i juli.

Med tanke på den uppkomna händelsen med pottskåpen kommer styrelsen särskild se till att dessa ny krav speciellt efterlevs av de inblandade medlemmarna.

Till sist vill jag tacka för förtroendet att återväljas som ordförande i föreningen men vill samtidigt säga att jag ser detta som mitt sista år på den posten. Jag har suttit i styrelsen sedan 2005 och varit ordförande sedan 2008, tiden går och det är dags för nya krafter att ta över i samband med nästa årsmöte.


Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Erik


Eriks röst har vägt väldigt lätt i den samlade styrelsen, i vilken ingår förutom Thunér själv, hans båda partners och affärsassocierade, Claes Moser och Jan Ribbhagen, vilka båda ingår i kollektivet antikrundan + att de 3 tillsammans åker runt och föreläser och gör antikvärderingar. Lojaliteten är självklar.

Opinionen trycker på......Taktiken med tystnad som rekommenderats för Thunér av mediastrateger visar sig inte fungera särskilt bra. Första avhoppet från SKAF är ett faktum. Sonia Nilsson och Carl Möller från Epok antik lämnar föreningen på grund av styrelsens agerande eller rättare sagt brist på agerande i pottskåpsärendet. Flera medlemmar står i tur att lämna.

Nu skall det bringas Klarhet i denna affär, uttalar sig antikhandlaren Thunér i Aftonbladet!  En oberoende expertgrupp ska tillsättas.

Det har nu gått mer än 4 månader sedan denna historia uppdagades för mässledning, SKAF och inte minst för presumtiva kunder. Blogginlägget publicerades tidigt på morgonen den sista mässdagen. Dagen före publicering talade vi med  Göran Ekberg, projektchef för mässan, vi talade om att vi skulle publicera ett blogginlägg, att det rörde sig om en förfalskning och att det var en av SKAF:s medlemmar som var inblandad.Så redan på mässan hade man kunnat besikta pottskåpen.
Det är grova anklagelser mot antikhandlaren och hans påstått antika varor, det hade varit ett perfekt tillfälle att besikta de omnämnda skåpen. Total likgiltighet och tystnad följde.

Nu förestår alltså vad alla väntat och hoppats på, många oskyldiga har lidit skada av denna långa process. Sista kapitlet och ett snabbt slut på hela historien, så att förtroendet för SKAF och för Svensk antikhandel kan återupprättas.

Hur skall nu denna validering av skåpen arrangeras och av vilka? Vi kan börja med att räkna upp de som måste uteslutas och inte äga tillträde till besiktningen.
Antikhandlaren själv.
SKAF:s Styrelse - Jäv
Kompisarna i Antikrundan - Jäv.
Juryn från mässan - Jäv.
Kompisarna på Uppsala Auktionskammare -Jäv.

Den s.k. köparen har vägrat lämna ut skåpen. Har han ändrat sig?
Hur lång tid tar det att få till stånd en besiktning? Är köparen bortrest på semester 6 månader?
Kommer skåpen att vara modifierade? Vi är i besittning av fotodokumentation från Antikmässan.
Rykten på Östermalm talar redan om att ett 4:e skåp använts som grundmaterial för att förbättra förfalskningen.
Kanske får vi se 2 experter som säger en sak och 2 experter som säger en annan. Väl beprövat i juridiken.
Det slutgiltiga avgörandet ligger nu hos var och en, medlemmar i SKAF, delar av Svenska folket som följer antikrundan med stor spänning varje säsong och alla Ni intresserade av kulturhistoria och antikviteter.
Kort och gott, det är upp till Dig min käre läsare, vilken sanning som Du känner Dig komfortabel med.

Vid pennan.
 / Olof I Salmonsson  Gästbloggare, äkta make till feministisk avundsjuk kärring och pensionär.

P.s. Jag är förvånad att så många intelligenta och duktiga antikhandlare svävar på målet i denna affär och riskerar sitt goda namn och sitt renommé i en strid som redan förlorats. / D.s8 kommentarer:

 1. Jag instämmer helt med Herr Movarp!

  SvaraRadera
 2. Ja det ska väl till nått mirakel för herrarna som är inblandade i pottskåpsaffären,
  Om man ska ta sej ur denna skandal.
  Dessutom dras allt fler in, p.g.a sin påtvingade lojalitet.
  Avhoppen från SKAF lär nog fortsätta om man inte kommit överens om
  Ett kollektivt självmord ( yrkesmässigt). Tror inga vill ha att göra med dom som
  Står bokom pottgubbarna.
  Ser fram emot utredningen, ni får nog kalla in Joe Labero om vi skall kunna se
  Det tredje skåpet. Tiden är håller på att rinna ut nu.

  SvaraRadera
 3. Motiveringen till bästa monter är ju verkligen en spark i skrevet till dom som får kämpa varje dag för att hålla sig på rätt sida bara för att överleva och göra det man älskar mest. Det värsta med hela denna sörja är att thunér visste vad han köpte och inte redovisade det vidare till köparen som sägs vara "nöjd", vem fan är nöjd när man blivit blåst på över 200 000 och av handlare som tycker att dom själva är guds gåva till antikbranschen. Nej...finns det någon rättvisa så kommer detta att kosta dom så mycket att det blir omöjligt att fortsätta kränga skräp...till oseriösa priser.

  SvaraRadera
 4. Tro vad ni vill, men TV 4 vill ha nya programledare till bygglov !!!
  Man vill byta Matte och Villy mot Nappe och Rille.

  SvaraRadera
 5. Vid en kommande examinering av pottskåpen ser vi det som en självklarhet att Sankt Olofs omfattande bilddokumentation skall användas som referens av expertgruppen. Vårt förslag är även att ni dvs paret Salmonsson / Sankt Olof ingår som en av flera kritiska granskare i expertgruppen för att säkerställa gruppens trovärdighet.
  Ni besitter både den kunskap och den information som krävs i detta fall.
  Epok Antik

  SvaraRadera
 6. SKAFs ordförande Erik Edelstam har tagit bladet från munnen och uttalat sig minst sagt diplomatiskt och partiskt på föreningens hemsida. Se: konstantik.se / press/ ordföranden har ordet juni 2015.

  Erik skiver bl a "Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp" - med mening att pottskåpen från SAV och de som försåldes av Thunér på Antikmässan skulle kunna vara desamma.
  Om ett liknande scenario - dvs att man för någon bakom ljuset - dock utan pottskåp - skulle komma i dager inom politiken, inom offentlig förvaltning eller i näringslivet överhuvudtaget så skulle vederbörande syndare omedelbart få ta sk "time-out" eller stängas av tills dess frågan blivit utredd.
  Tydligen inte i detta fall där man i SKAF skyndsamt tar parti för den utpekade - trots uttalat tvivel från styrelse och ordförande.
  Kallas svågerpolitik och stinker - inte bara nymålat och och polityr utan något ännu värre.

  Skärpning! SKAF är snart ett minne blott.

  SvaraRadera
 7. Säga vad man vill men unge Thunér har i alla fall givit ordet "Snickarglädje" ett ansikte.
  Kanske ett nytt uppslagsord i ett kommande Antiklexikon.
  Ihågkommen blir han hursomhelst som "Pott-Ricke".

  SvaraRadera