Leta i den här bloggen

tisdag 30 juni 2015

Tystnad råder i PottskåpsaffärenDet börjar bli irriterat runt om i landet på grund av hur dåligt SKAF har hanerat den s.k. pottskåpsaffären. Vart än vi kommer så vill man prata om pottorna, såväl privatpersoner/ kunder som antikhandlare, samtliga är upprörda. Vi fick nedanstående mail för kännedom av en bloggläsare, den del som vi här publicerar har sänts till Erik Edelstam ordförande i SKAF, Sveriges Konst och Antikhandlareförening. När vi nu publicerar detta har personen i fråga inte fått något svar från SKAF:s ordförande, trots att mailet skickades före midsommar.
Total TYSTNAD råder.

Hej Erik,

Fick aldrig något svar av dig efter ert årsmöte i SKAF angående den infekterade debatten om de s.k. pottskåpen. Förstår inte varför, och förundrar mig över föreningens duckande efter vad som kommit fram. Ditt uttalande - som ordförande, på hemsidan motsäger också varför ni inte vidtar åtgärder mot handlaren i fråga.
I vilken organisation som helst hade vederbörande förklarats som "person non grata" till eneventuell utredning gjorts. men inte hos er!
Har det att göra med ditt diplomatiska släktskap - eller vad vet jag?

Det är ingen personlig vendetta mot handlaren i fråga från min sida. Anledningen är att jag såg skåpen på Auktionsverket när de salufördes där och jag konstaterade att det var ett
par "pottskåp" - förmodligen Nordtyskland, varav ett var en stilkopia. Själv är jag en storsamlare av svensk rokoko - från tiden - så jag blev måttligt intresserad.
(Minns att jag missade ett gråmålat signerat d:o av Lorenz Nordin på verket för 20-år sedan för 5000:- och det var av mycket bättre kvalitet.)
Nog om det - när jag nu ser att handlarens skåp kommer ut som ett par - och dessutom desamma som jag sett på Verket så blir jag VÄLDIGT upprörd. Samma skåp - patinerade till oigenkännlighet och båda saluförda som 1700-tal. Vet inte om han sade svenskt 1700-tal - men jag tror det.

Har du själv någonsin sett ett par svenska pottskåp från 1700-talet?
På den tiden sov man och kvinna i skilda sovrum - som bekant för den historiebeläste!
I mitten, slutet på 1800-talet började man dela sovrum och då började det dyka upp parskåp.
Inte många skåp - men det finns några par i empire/senempire som du säkert vet.
Och - desto fler i nyrokoko...
Saluförda som nattygsbord....inte pottskåp.

Hur länge tänker ni ducka för ett av de största debaclen i svensk antikhandlarhistoria?
Tror du själv att det kommer att bli en besiktning av de två/tre skåpen som handlaren i fråga refererar till?
Tror du själv att en köpare på "Strandvägen" skulle vara nöjd med ett inköp för flera hundra tusen som aldrig går att sälja igen p g a denna debatt?
Vågar du/ni riskera SKAF:s till nu - goda renommé?
Skall ni släppa ut vederbörande i media som antikexpert?
Kommer SKAF borga för vederbörandes vandel?
Jag tycker att det börjar likna skit och kommer inte att släppa greppet - liksom några idoga bloggare.

Bästa antikhälsningar och jag hoppas på ett svar. /


Eftersom vi den senaste tiden fått motta hot om att det kanske inte är så hälsosamt att fortsätta skriva om den s.k. pottskåpsaffären lämnar vi inte ut namn på den som har skrivit mailet.

Ni som tittar in här för första gången och inte har följt med i vad som har hänt i den s.k.pottskåpsaffären så finns länkar här i kronologisk ordning.

Antikhandeln skjuter sig själ i foten.
Pontus Silfverstolpe och pottorna.
SKAF och Pottskåpen.
SKAF och Pottskåpen del 2
Nästa kapitel i Pottskåpsaffären

måndag 22 juni 2015

Nästa kapitel i PottskåpsaffärenOrmens väg på Hälleberget...

Så var det dags för nästa kapitel i den s.k. Thunérska pottskåpsaffären. Först en liten resumé.
Följande har hänt:
En högt positionerad medlem av SKAF, (Sveriges konst och Antikhandlareförening) ingen mindre än Richard Thunér, försöker att på Antikmässan i Älvsjö prångla ut ett par, vad han påstår, unika pottskåp från omkring 1760.
Dessa vedervärdiga styggelser till "antikviteter" står på mässans bästa plats. Slipade, putsade, målade, patinerade, så hårt renoverade att de absolut inte har på en antikmässa att göra överhuvudtaget. Pottskåpen är så misshandlade att den samlade expertisen inte ens kan enas om de är gamla eller nybyggda!
En under åratal försvagad jury försöker förpassa möblemanget till mässans sopförråd men misslyckas med detta p.g.a handlarens inflytande och höga position i antikvärlden. Ingen skugga skall falla över juryn, de hade helt enkelt inte den auktoritet som behövdes.
Till yttermera visso visade det sig vid en närmare granskning, att pottskåpen var samma skåp som sålts av Stockholms Auktionsverk ett par år tidigare. Vi tyckte att pottskåpen såg bekanta ut.
Stockholms Auktionsverk katalogiserade skåpen som ett skåp i rokoko från 1700-talet och ett skåp som en senare kopia i rokokostil. Denna katalogisering är det ingen som har haft några synpunkter på. Pottskåpen uppnådde ett pris av 14.500:- Skr, vilket alltså är vad både samlare och expertis värderade skåpen till. Pottorna skall enligt Thunér ha sålts på antikmässan, enligt uppgift var prislappen på 250.000:- Skr. Hemlig köpare bosatt på Strandvägen.

Tvivel på pottskåpens äkthet tas upp i denna blogg + i en artikel i Aftonbladet.

Thunérs förklaring.
-Det finns ett 3:e pottskåp. I original.  Kopian är såld till hemlig adress i USA.

Enkelt tycker de allra flesta, vi tar och tittar lite närmare på pottskåpen, kanske det är originalet som av misstag har skickats till USA och köparen i Sverige som har fått kopian?

Thunér vägrar att visa upp skåpen med motiveringen: Köparen är nöjd och har inte inlämnat någon reklamation.

SKAF håller årsmöte. Föreningens viktigaste fråga sedan föreningen bildades tas inte upp på årsmötet! Man vill inte störa den gemytliga stämningen hemma hos Claes Moser med en så trivial fråga. Istället återväljer man Thunér ytterligare en mandatperiod. Årsmötet läggs för säkerhets skull på en Onsdag kväll, så slipper man eventuella besök av föreningens "lantisar", läs Epok m.fl.

Ordförande Erik Edelstams uppdrag från styrelsen, med Herr Thunérs tillåtelse, blir att till SKAF:s medlemmar skicka detta meddelande:

Hej alla,
I förra veckan hade föreningen årsmöte i Vaxholm. Claes och Sanna Moser var värdar och visade runt i sitt vackra hem Villa Akleja innan vi åt en trevlig middag på närbelägna Tornvillan. Innan dess hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett stort tack till Claes och Sanna för ett välordnat och trevligt möte!

Jag bifogar kopior på Årsredovisningarna för serviceaktiebolaget och föreningen. Protokoll från mötet kommer så småningom. Till ny styrelseledamot har valts Charlotte Strömstedt som efter flera år som suppleant nu blir ordinarie ledamot. Jag vill hälsa Charlotte välkommen i styrelsen ”på riktigt” samtidigt som jag vill tacka hennes företrädare Arthur Aminoff för en god insats under flera år!

Jag vill också passa på att hälsa Anders Hoffman välkommen som ny medlem i föreningen! Anders valdes formellt in på vårt senaste styrelsemöte i april.

På styrelsens uppdrag vill jag kommentera historien om Thunérs pottskåp. Det är alltid en känslig sak att hantera när det kommer kritik mot enskilda individer vare sig det nu dyker upp i föreningen eller i andra sammanhang. Jag har pratat med Rickard och vi är överens om att jag ska ta upp detta i medlemsbrevet.

Styrelsen har hört Rickard ett flertal gånger och även Carl-Olof (Napoleon) eftersom Rickard har köpt skåpen renoverade och målade av honom. Båda gör gällande att man har parat ihop ett skåp som såldes på Auktionsverket under 2013 med ett skåp från Napoleons lager. Det framhålls även att skåpen är relativt kraftigt restaurerade. Det resterande, senare, skåpet har sålts till USA. Styrelsen har tagit del av dokumentation kring denna försäljning.

Rickard visade skåpen på Antikmässan i Älvsjö i februari och ingen erinran gjordes av juryn. I efterhand har framkommit att juryn hade tänkt sig en diskussion med Thunérs om skåpen utifrån hur mycket de var restaurerade. Detta samtal blev inte av vilket i första hand kan lastas juryn medlemmar.

Pottskåpen såldes på mässan till en köpare boende i Stockholm och styrelsen är informerad om vem denna köpare är. Köparen är vidtalad och införstådd med den uppkomna situationen men vill inte reklamera sitt köp. Rickard har erbjudit kunden att, om denne känner sig obekväm inför detta, återköpa skåpen för samma belopp som denne har betalat. Kunden har sagt sig vara nöjd med affären och vill behålla skåpen.

Samtidigt finns det kritik från en tredje part som hävdar att ett av skåpen är en senare kopia. Det finns bilder på nätet som visar skåpen från Auktionsverket och från Thunérs monter från Antikmässan. Jag har fått titta på samma bilder, på skåpens baksidor, i en mer högupplöst version. Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp men fotografierna är enligt min mening, inte tillräckligt bra för att man endast utifrån dessa kan bilda sig uppfattning.

Föreningens syfte är att verka för en sund, seriös och konkurrensneutral marknad för konst och antikviteter. Som ett led i detta och för att skapa en trygghet för kunden att handla med våra medlemmar innebär ett medlemskap också en skyldighet att rätta sig efter föreningens mening i samband med eventuella tvister mellan den enskilde medlemmen och dess kunder.

Vi står nu i en situation där det inte är frågan om ett reklamationsärende och kunden inte är missnöjd med sitt köp utan kritiken kommer från annat håll. Att då agera mot Thunérs eller Napoleon, utifrån den informationen vi hittills har tagit del av och med hänsyn tagen till pottskåpens nya ägare skulle vara direkt felaktigt.

Samtidigt är det självklart att en sådan här affär, oavsett rätt eller fel, får konsekvenser för det inblandade. Det skadar de direkt inblandades rykte i synnerhet men också givetvis föreningens och våra övriga medlemmars rykte.

Jag och styrelsen i övrigt har haft ett flertal allvarliga samtal med de inblandade om detta och vikten av att agera seriöst och i enlighet med föreningens etiska regler.

Föreningen kommer att införa tydligare krav dokumentation av alla varor som våra medlemmar ställer ut på mässor. Dokumentationen ska, förutom uppgifter om ursprung, innehålla information om eventuella restaureringar och kompletteringar.

En ökad, öppen, information om föremålen stärker handlarnas och föreningens trovärdighet samtidigt som det underlättar för både kunder och jury. I gengäld kommer vi att ställa större krav på juryarbetet, både vad det gäller noggrannhet och uppföljning.

Jag kommer att ha ett möte med Antikmässans ledning, FAK och Johan Ekström som är juryansvarig den 8 juni för att diskutera hur detta bäst kan genomföras i praktiken. Min önskan är att vi ska ha riktlinjer om detta redan till Helsingborgsmässan i juli.

Med tanke på den uppkomna händelsen med pottskåpen kommer styrelsen särskild se till att dessa ny krav speciellt efterlevs av de inblandade medlemmarna.

Till sist vill jag tacka för förtroendet att återväljas som ordförande i föreningen men vill samtidigt säga att jag ser detta som mitt sista år på den posten. Jag har suttit i styrelsen sedan 2005 och varit ordförande sedan 2008, tiden går och det är dags för nya krafter att ta över i samband med nästa årsmöte.


Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Erik


Eriks röst har vägt väldigt lätt i den samlade styrelsen, i vilken ingår förutom Thunér själv, hans båda partners och affärsassocierade, Claes Moser och Jan Ribbhagen, vilka båda ingår i kollektivet antikrundan + att de 3 tillsammans åker runt och föreläser och gör antikvärderingar. Lojaliteten är självklar.

Opinionen trycker på......Taktiken med tystnad som rekommenderats för Thunér av mediastrateger visar sig inte fungera särskilt bra. Första avhoppet från SKAF är ett faktum. Sonia Nilsson och Carl Möller från Epok antik lämnar föreningen på grund av styrelsens agerande eller rättare sagt brist på agerande i pottskåpsärendet. Flera medlemmar står i tur att lämna.

Nu skall det bringas Klarhet i denna affär, uttalar sig antikhandlaren Thunér i Aftonbladet!  En oberoende expertgrupp ska tillsättas.

Det har nu gått mer än 4 månader sedan denna historia uppdagades för mässledning, SKAF och inte minst för presumtiva kunder. Blogginlägget publicerades tidigt på morgonen den sista mässdagen. Dagen före publicering talade vi med  Göran Ekberg, projektchef för mässan, vi talade om att vi skulle publicera ett blogginlägg, att det rörde sig om en förfalskning och att det var en av SKAF:s medlemmar som var inblandad.Så redan på mässan hade man kunnat besikta pottskåpen.
Det är grova anklagelser mot antikhandlaren och hans påstått antika varor, det hade varit ett perfekt tillfälle att besikta de omnämnda skåpen. Total likgiltighet och tystnad följde.

Nu förestår alltså vad alla väntat och hoppats på, många oskyldiga har lidit skada av denna långa process. Sista kapitlet och ett snabbt slut på hela historien, så att förtroendet för SKAF och för Svensk antikhandel kan återupprättas.

Hur skall nu denna validering av skåpen arrangeras och av vilka? Vi kan börja med att räkna upp de som måste uteslutas och inte äga tillträde till besiktningen.
Antikhandlaren själv.
SKAF:s Styrelse - Jäv
Kompisarna i Antikrundan - Jäv.
Juryn från mässan - Jäv.
Kompisarna på Uppsala Auktionskammare -Jäv.

Den s.k. köparen har vägrat lämna ut skåpen. Har han ändrat sig?
Hur lång tid tar det att få till stånd en besiktning? Är köparen bortrest på semester 6 månader?
Kommer skåpen att vara modifierade? Vi är i besittning av fotodokumentation från Antikmässan.
Rykten på Östermalm talar redan om att ett 4:e skåp använts som grundmaterial för att förbättra förfalskningen.
Kanske får vi se 2 experter som säger en sak och 2 experter som säger en annan. Väl beprövat i juridiken.
Det slutgiltiga avgörandet ligger nu hos var och en, medlemmar i SKAF, delar av Svenska folket som följer antikrundan med stor spänning varje säsong och alla Ni intresserade av kulturhistoria och antikviteter.
Kort och gott, det är upp till Dig min käre läsare, vilken sanning som Du känner Dig komfortabel med.

Vid pennan.
 / Olof I Salmonsson  Gästbloggare, äkta make till feministisk avundsjuk kärring och pensionär.

P.s. Jag är förvånad att så många intelligenta och duktiga antikhandlare svävar på målet i denna affär och riskerar sitt goda namn och sitt renommé i en strid som redan förlorats. / D.slördag 13 juni 2015

SKAF och Pottskåpen del 2


OBS! uppdaterad version.

BREAKING NEWS......
Första avhoppet från SKAF är ett faktum!
Efter att ha hört rykten om att Epok Antik skulle ha lämnat SKAF ( Sveriges Konst och Antikhandlareförening) med anledning av föreningens hantering av den s.k pottskåpsaffären. Kontaktade jag EPOK Antik för att höra deras version och fick följande mail till svar.
Jag återger mailet i sin helhet.

 Vissa mediastrateger rekommenderar att man skall bemöta all kritik med TySTNAD för att låta saken ebba ut och bli bortglömd .

Efter vårt brev till SKAF s medlemmar har även vi mötts av strategin TYSTNAD. 

Redan i februari direkt när St Olof och Aftonbladet publicerade sina 
artiklar om "pottskåpsaffären" så tog vi kontakt med det som kändes naturligt dvs vår styrelse i SKAF. 
Ingen i styrelsen besvarade konkret vår fråga i vårt mail om det låg någon sanning i artiklarna vilket innebar att vi ringde några för att ytterligare höra deras kommentarer. Inga kommentarer.
Vi ringde även upp Rickard Thunér som redan då berättade sin osannolika historia som han sedan upprepat som ett mantra och sedan bad oss att absolut inte prata vidare om . Det tredje skåpet som exporterats till USA med Napoleons medverkan både vid inköp och renovering.

- Jag har pratat med flera mediastrateger i denna fråga redan och de rekommenderar mig att inte kommentera saken alls.  Då kommer saken att dö ut. Det brukar fungera. 

På vår fråga om det verkligen inte låg någon sanning bakom anklagelserna om bedrägeri i artiklarna och att det kanske vore  bättre att erkänna om så var fallet så sade Rickard :

- Det där är bara en avundsjuk kärring som inte har något annat att bry sig om. Jag som är så stor, tror du att jag riskerar min ställning genom att vara oärlig ?  Det är kärringsnack. Och jag förbjuder dig att prata med henne. Hon skall tystas ned. Låt det bara gå några veckor så är allt glömt. Ingen kommer att minnas hennes blogg. Och Aftonbladet - Vem läser det ? 

- Jag har minsann redan idag pratat med både Pernilla och Ann och båda stödjer mig. De tror inte på en sådan avundsjuk och uppdiktad historia. Vem bryr sig om en gammal feministiskt kärring -bloggare ? Kanske några rödstrumpor men inte mina kunder. De skiter i detta. De tror på mig. Jag skulle inte riskera mitt goda rykte genom att sälja en förfalskad möbel. Det är jag för stor för. Vad tror ni om mig ? 

På vår fråga vem som har köpt pottskåpen så sade Rickard att han hade pratat med kunden och kunden var nöjd. Han hade sagt till Rickard:
- kring rktigt stora hingstar så dammar det alltid...... Det är naturligt.  Bry dig inte om denna kritik jag är ju nöjd. 

På vår fråga om han möjligen hade blivit lurad av kollegan Napoleon så sade Rickard: 
- Napoleon håller ju på med antikviteter bara för att han tycker det är roligt. Han är så rik och har så många fastigheter och stora tillgångar - han är bland dom största i Ljungby- så han skulle aldrig behöva lura mig. Han litar jag på till 100%. Ärligare personer finns inte och de har aldrig någonsin förfalskat varken möbler eller konstverk. Nej nu är ni ute och cyklar.......

Nedan följer vårt brev måndagen den 8 juni till alla medlemmar i Skaf. Ingen ( 0) personer har hört av sig från styrelsen. Några medlemmar har dock ringt eller mailat och stött vår kamp mot icke- transparens och nedtystande av kritik mot " fel företag" .
Till alla medlemmar i Skaf, 

Efter moget övervägande begär vi att vårt medlemskap i Sveriges Konst och Antikhandlareförening nu skall upphöra.  Anledningen till vårt beslut om utträde baseras på hanteringen av den sk pottskåpsaffären och att dess upphovsman har fått fortsatt förtroende i styrelse trots sitt tvivelaktiga agerande. 

Om ett juridiskt brott begås måste det naturligtvis få följder i form av sanktioner !

I denna affär beskrevs objekten på Grand och Antikmässan som "ett par unika pottskåp i högklassig rokoko tillverkade omkring år 1760". 

Så är dock inte fallet. Det nyare pottskåpet har patinerats och omändrats kraftigt för att skapa ett "genuint par pottskåp " och för att ge ett kraftigt ökat marknadsvärde.

Se de båda pottskåpen på http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20371084.ab . 

Detta bedrägeri är ett svek både mot existerande och presumtiva kunder och mot föreningens etiska norm och därmed även mot alla föreningens övriga medlemmar som eftersträvar att följa denna norm. Mediedrevet drabbar hela föreningen. 

Istället för att försöka tysta ned affären skulle vederbörande omgående ha bevisat sin oskuld genom att visa upp de två skåpen för validering inför minst ett par objektiva experter. Då hade affären sedan länge varit över. Men skåpen har inte examinerats och affären fortgår.

Ingen är felfri, men gör man fel så bör man vara beredd att antingen be alla inblandade om ursäkt eller att ta konsekvenserna av sitt felaktiga agerande. 

Vi har tidigare både varit glada och mycket tacksamma över vårt medlemskap i föreningen men väljer nu på grund av ovanstående skäl att lämna föreningen vilket känns mycket tråkigt. 

Med vänliga hälsningar

Epok Antik
Sonia Nilsson
Karl Möller


Med vänliga hälsningar
Karl J Möller

Promis AB
Storgatan 54
903 26 UMEÅ
+46 (0)76 77 49 212
Sonia Nilsson SVT:s expert i Antikrundan väderar en allmogeskänk.


Min notering:
Man kan ju undra vad medlemmarna i Sveriges Konst-och Antikhandlareförening säger om styrelsens agerande att till varje pris skydda Thunér och Napoleon Antik?
Och vad säger SVT om Thunérs medverkan i Antikrundan? Håller verkligen Pernilla och Ann en fuskare om ryggen? Har Antikrundan blivit en förening för inbördes beundran?
Forsättning följer i denna allt mer infekterade fråga......
Jäg länkar  till Epok Antik.s webbsida

På Barnebys och Pontus Silferstolpes bloggsida finns kommentarer som berör pottskåpsaffären. Som av en tillfällighet verkar det som om funktionen för senaste kommenterade blogginlägg inte fungerar för nedanstående länkar.
Sanning eller konsekvens del 1
Sanning eller konsekvens del II

Senaste Nytt från Antikrundan!
Fick för en liten stund sedan följande meddelande av Pernilla Månsson producent för Antikrundan.
citerar;

"Hej, vi har följt vad som stått i media och pratat med både experten i fråga och andra
experter. Vi har fullt förtroende för honom som expert i Antikrundan.
Med vänlig hälsning Pernilla Månsson Colt, producent Antikrundan" Min notering. Är det möjligen SKAF:s styrelse som har konsulterats som experter? Och vad anser Pernilla Månsson Colt själv om en person som säljer förfalskade antikviteter?

Senaste Nytt från SKAF!
Fick nyss detta medlemsbrev från en medlem i SKAF. För att understryka nedanstående skrivelse beslutade årsmötet att återvälja Richard Thunér som styreledamot!
Läs och begrunda.

Medlemsbrev maj 2015


Hej alla,


I förra veckan hade föreningen årsmöte i Vaxholm. Claes och Sanna Moser var värdar och visade runt i sitt vackra hem Villa Akleja innan vi åt en trevlig middag på närbelägna Tornvillan. Innan dess hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ett stort tack till Claes och Sanna för ett välordnat och trevligt möte!

Jag bifogar kopior på Årsredovisningarna för serviceaktiebolaget och föreningen. Protokoll från mötet kommer så småningom. Till ny styrelseledamot har valts Charlotte Strömstedt som efter flera år som suppleant nu blir ordinarie ledamot. Jag vill hälsa Charlotte välkommen i styrelsen ”på riktigt” samtidigt som jag vill tacka hennes företrädare Arthur Aminoff för en god insats under flera år!

Jag vill också passa på att hälsa Anders Hoffman välkommen som ny medlem i föreningen! Anders valdes formellt in på vårt senaste styrelsemöte i april.

På styrelsens uppdrag vill jag kommentera historien om Thunérs pottskåp. Det är alltid en känslig sak att hantera när det kommer kritik mot enskilda individer vare sig det nu dyker upp i föreningen eller i andra sammanhang. Jag har pratat med Rickard och vi är överens om att jag ska ta upp detta i medlemsbrevet.

Styrelsen har hört Rickard ett flertal gånger och även Carl-Olof (Napoleon) eftersom Rickard har köpt skåpen renoverade och målade av honom. Båda gör gällande att man har parat ihop ett skåp som såldes på Auktionsverket under 2013 med ett skåp från Napoleons lager. Det framhålls även att skåpen är relativt kraftigt restaurerade. Det resterande, senare, skåpet har sålts till USA. Styrelsen har tagit del av dokumentation kring denna försäljning.

Rickard visade skåpen på Antikmässan i Älvsjö i februari och ingen erinran gjordes av juryn. I efterhand har framkommit att juryn hade tänkt sig en diskussion med Thunérs om skåpen utifrån hur mycket de var restaurerade. Detta samtal blev inte av vilket i första hand kan lastas juryn medlemmar.

Pottskåpen såldes på mässan till en köpare boende i Stockholm och styrelsen är informerad om vem denna köpare är. Köparen är vidtalad och införstådd med den uppkomna situationen men vill inte reklamera sitt köp. Rickard har erbjudit kunden att, om denne känner sig obekväm inför detta, återköpa skåpen för samma belopp som denne har betalat. Kunden har sagt sig vara nöjd med affären och vill behålla skåpen.

Samtidigt finns det kritik från en tredje part som hävdar att ett av skåpen är en senare kopia. Det finns bilder på nätet som visar skåpen från Auktionsverket och från Thunérs monter från Antikmässan. Jag har fått titta på samma bilder, på skåpens baksidor, i en mer högupplöst version. Vissa detaljer skulle kunna tala för att det är samma skåp men fotografierna är enligt min mening, inte tillräckligt bra för att man endast utifrån dessa kan bilda sig uppfattning.

Föreningens syfte är att verka för en sund, seriös och konkurrensneutral marknad för konst och antikviteter. Som ett led i detta och för att skapa en trygghet för kunden att handla med våra medlemmar innebär ett medlemskap också en skyldighet att rätta sig efter föreningens mening i samband med eventuella tvister mellan den enskilde medlemmen och dess kunder.

Vi står nu i en situation där det inte är frågan om ett reklamationsärende och kunden inte är missnöjd med sitt köp utan kritiken kommer från annat håll. Att då agera mot Thunérs eller Napoleon, utifrån den informationen vi hittills har tagit del av och med hänsyn tagen till pottskåpens nya ägare skulle vara direkt felaktigt.

Samtidigt är det självklart att en sådan här affär, oavsett rätt eller fel, får konsekvenser för det inblandade. Det skadar de direkt inblandades rykte i synnerhet men också givetvis föreningens och våra övriga medlemmars rykte.

Jag och styrelsen i övrigt har haft ett flertal allvarliga samtal med de inblandade om detta och vikten av att agera seriöst och i enlighet med föreningens etiska regler.

Föreningen kommer att införa tydligare krav dokumentation av alla varor som våra medlemmar ställer ut på mässor. Dokumentationen ska, förutom uppgifter om ursprung, innehålla information om eventuella restaureringar och kompletteringar.

En ökad, öppen, information om föremålen stärker handlarnas och föreningens trovärdighet samtidigt som det underlättar för både kunder och jury. I gengäld kommer vi att ställa större krav på juryarbetet, både vad det gäller noggrannhet och uppföljning.

Jag kommer att ha ett möte med Antikmässans ledning, FAK och Johan Ekström som är juryansvarig den 8 juni för att diskutera hur detta bäst kan genomföras i praktiken. Min önskan är att vi ska ha riktlinjer om detta redan till Helsingborgsmässan i juli.

Med tanke på den uppkomna händelsen med pottskåpen kommer styrelsen särskild se till att dessa ny krav speciellt efterlevs av de inblandade medlemmarna.

Till sist vill jag tacka för förtroendet att återväljas som ordförande i föreningen men vill samtidigt säga att jag ser detta som mitt sista år på den posten. Jag har suttit i styrelsen sedan 2005 och varit ordförande sedan 2008, tiden går och det är dags för nya krafter att ta över i samband med nästa årsmöte.


Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Erik

Nu ska det bringas klarhet i pottskåpsaffären säger Richard Thunér till Aftonbladet
Länk till Aftonbladets Artikel


Antikmonologen skriver också om pottskåpsaffären
Länk till Antikmonologen

onsdag 3 juni 2015

Kulturföremål under klubban hos Kanonauktioner

I maj klubbades delar av storsamlaren Gunnar Bengtssons samling hos Kanonauktioner. Ska tillägga att det var bara en bråkdel av samlingen som såldes. En av Sveriges  största samlare av kulturföremål har gått ur tiden.
Gunnar Bengtsson var tillsammans med sin familj initiativtagare till Collector´s Awards, antikbranschens egen Oscarsgala. Delar av Bengtssons samling får ni se om ni besöker de 3 hotell i Gamla Stan som familjen Bengtsson driver. The Collector´s Hotels är knökfulla med antikviteter, det är som balsam för själen för den antikintresserade att besöka dessa hotell.

Balsam för själen var det också att besöka Ralph Bengtssons auktion.  Kanonauktioner är en liten auktionkammare som ligger i Saltsjöbo. Mycket bra stämning som inte minst beror på trevlig personal. En traditionell klubbauktion vilket uppskattas av mig, tycker det är mycket roligare att bevista en klubbauktion istället för att sitta framför en dator.


Ett kärt återseende blev det när jag fick se detta Jämtskåp i orört skick, som jag stiftade bekantskap med redan för många år sedan, då det stod i ett hus i Angnäs / Bjurholm. Klubban föll på hela 127 000 kr. Bevakningspriset var satt till 35 000 kr.
 Detalj från skåpets insida,

En helskuren norsk bröllopskänga från 1800-talets mitt, klubbades för runt 40 000 kr.


Detalj på kängans reliefskärning.

En kung fanns också bland de föremål som skulle säljas. Denna trevliga träskulptur föreställande Karl XIV Johan såldes för andra gången på några år, sist det begav sig var på Stora Kvalitén 2007, då med ett utropspris på 40-50 000 kr. Nu föll klubban på runt 30 000 kr.

En hel del fina pipor såldes, denna av ålderdomlig typ var min absoluta favorit.


Kanonauktioner är en trevlig auktionskammare som jag varmt rekommenderar.
Ska tillägga att på de klubbade bekoppen tillkommer 20%.